Aktualności

Usprawnienie diagnostyki budynku dzięki kamerom termowizyjnym

Spostrzeżenia z terenu: usprawnienie diagnostyki budynku i maksymalizacja czasu sprawności dzięki kamerom termowizyjnym

Seria spostrzeżenia z terenu (Insights from the Field) zawiera informacje od ekspertów FLIR, którzy codziennie zalecają, wdrażają i używają technologii termowizyjnej. Dołącz do nas, gdy omawiamy różnorodne zastosowania technologii termicznej w ochronie osób i mienia, bezpieczeństwie i zabezpieczeniu sprzętu infrastruktury krytycznej.

Od komercyjnych wieżowców po przemysłowe zakłady produkcyjne i centra danych – krytyczne obiekty muszą utrzymywać bezpieczne środowisko pracy dla optymalnego działania. Żeby sprostać tym wymaganiom, więcej zespołów budowlanych wdraża kamery termowizyjne, aby poprawić detekcję niepożądanych osób, a także usprawnić monitorowanie podwyższonej temperatury skóry w punktach wejścia. Obecnie dyrektorzy obiektów coraz częściej używają kamer termowizyjnych do diagnostyki budynków w celu wykrywania problemów i proaktywnego rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem ich w ruchu.

Niewykryte problemy

Bez narzędzi do szybkiego diagnozowania problemów w budynkach, pozostają one ukryte i narastają w czasie. Niewłaściwie wykonany kanał grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny (HVAC) może powodować wycieki powietrza, które wydmuchują nadmierne ciepło do przestrzeni biurowej, tworząc bardzo niewygodne środowisko pracy dla pracowników. Zatkana lub pęknięta rura w systemie wodno-kanalizacyjnym pozostawiona nienaprawiona może spowodować wycieki wody i pleśń. Luźne lub gorące połączenie elektryczne może prowadzić do nagrzewania się instalacji, co powoduje awarię obwodu i przerwę w zasilaniu. Wszystkie te scenariusze prowadzą do przestojów, zakłóceń w działalności i strat finansowych. Dlatego tak istotnym jest, aby kierownicy obiektów i zespoły konserwacyjne wykrywali problemy przed awarią, korzystając z technologii, która zapewni płynne działanie systemów w budynku.

Obrazowanie termiczne pomaga zidentyfikować problemy z obiektem, takie jak nieszczelne kanały powietrzne.

Ocena opcji

Chociaż infiltracja powietrza, wyciek wody lub przeciążenie obwodu mogą nie być widoczne gołym okiem, problemy te są wyraźnie widoczne za pomocą technologii termowizyjnej. Wszystkie obiekty emitują promieniowanie podczerwone lub po prostu ciepło. Czujniki termiczne mierzą sygnatury cieplne wszystkich obiektów i odzwierciedlają drobne różnice na obrazach. Idąc krok dalej, pomiarowe kamery termowizyjne generują obrazy pokazujące wartości temperatury.

Jeśli chodzi o pomiary budynków i systemów w budynkach przy użyciu technologii termicznej lub podczerwieni, istnieją dwie powszechne opcje dla inspektorów: termometry na podczerwień (pirometry) i pomiarowe, ręczne kamery termowizyjne. Termometry na podczerwień to ekonomicznie atrakcyjne opcje, które umożliwiają pomiar temperatury w jednym mierzonym miejscu. Pomiarowe kamery termowizyjne umożliwiają pomiary temperatury w tysiącach punktów. Dzieje się tak, ponieważ każdy piksel radiometrycznego obrazu termowizyjnego zapewnia pomiar temperatury, pozwalając na znacznie szersze i całościowe zrozumienie badanego obszaru.

Każdy piksel na pomiarowym obrazie termicznym to unikalny punkt danych temperatury. Palety kolorów przypisują określony kolor do każdego piksela na podstawie jego temperatury, tworząc łatwy do zinterpretowania obraz.

W związku z tym inspektorzy raz po raz wybierają pomiarowe, ręczne kamery termowizyjne ze względu na ich liczne zalety. Po pierwsze, te kamery termowizyjne zapewniają większy zasięg skanowania, co prowadzi do szybszej detekcji. Kamery termowizyjne to bezkontaktowe narzędzie kontrolne, które umożliwia inspektorom monitorowanie z bezpieczniejszej odległości urządzeń pod napięciem, takich jak pracujące układy elektryczne. Dzięki szczegółowym obrazom (termogramom) kamery termowizyjne oferują bardziej kompleksowy obraz problemu. Termogramy te służą jako dowód uzasadniający diagnozę, a także potwierdzający, że problem został rozwiązany, co zwiększa wiarygodność inspektorów, a także zapewnia wyższą jakość. Kamery termowizyjne pełnią również rolę narzędzia różnicującego, odróżniającego dobrze wyposażonych inspektorów od innych wykonawców.

Scenariusze użycia kamery termowizyjnej

Istnieje wiele różnych obszarów diagnostyki budynków. Oto kilka godnych uwagi scenariuszy, w których użycie pomiarowych kamer termowizyjnych ma znaczenie.

Przeglądy elewacji budynku i straty energii

Stan elewacji obiektu jest bezpośrednio związany z zużyciem energii przez ten obiekt. Duży procent budynków komercyjnych zużywa energię nieefektywnie lub niepotrzebnie. Aby wykryć te problemy, inspektorzy mogą używać ręcznych kamer termowizyjnych do badań przegród budowlanych w celu inspekcji podłóg, dachów, ścian, okien i drzwi. Obrazy termiczne umożliwiają inspektorom dostrzeżenie pęknięć w budynkach, które powodują straty energii. Korzystając z kamery termowizyjnej, inspektorzy mogą wizualizować wzorce związane z przepływem zimnego powietrza przez nieszczelność w konstrukcji, co skutkuje niezamierzonym ochłodzeniem badanego obszaru. Wycieki powietrza mogą stanowić do 50 procent energii zużywanej na cele grzewcze. Ponadto kamery termowizyjne mogą również pomóc inspektorom wykrywać inne problemy z przegrodami zewnętrznymi budynku, takie jak znajdowanie brakującej lub wadliwej izolacji, lokalizowanie nagromadzonej wilgoci w izolacji oraz identyfikowanie infiltracji wody w dachach płaskich i nie tylko.

Efektywność wentylacji, klimatyzacji (HVAC) i oszczędność kosztów

Utrzymanie sprawnego i skutecznego działania systemów HVAC w dużych budynkach ma zasadnicze znaczenie dla jakości powietrza, temperatury i ogólnego zadowolenia najemców budynków. Wydajny system HVAC może również pomóc obniżyć koszty energii i zminimalizować wydatki dla właścicieli obiektów. W jednym przypadku władze miasta wdrożyły w swoim obiekcie wysokowydajny system HVAC. Jednak zamiast obniżać koszty, rachunki za energię potroiły się w ciągu roku. Po oględzinach, pomiarowa kamera termowizyjna ujawniła, że system ogrzewania wdmuchuje gorące powietrze do pomieszczenia, a jednocześnie system klimatyzacji nadmuchuje zimne powietrze. Dysponując tą wiedzą, personel był w stanie zlokalizować i naprawić problem z instalacją. System HVAC zaczął wtedy działać zgodnie z przeznaczeniem, a miasto dostrzegło oszczędności.

Przeglądy elektryczne i mechaniczne

Systemy ogrzewania i wentylacji, a także krytyczne układy napędów elektrycznych, do poprawnego działania wymagają setek komponentów elektrycznych. Wadliwy element może stopić połączenie lub spowodować awarię obwodu. Skanowanie komponentów za pomocą pomiarowej kamery termowizyjnej może pokazać, czy występuje duży przepływ prądu, luźne połączenie lub nierównowaga obciążenia – z których wszystkie generują gromadzenie się ciepła i mogą być pierwszymi oznakami problemu z obwodem w przyszłości. Wszystko to pomaga kierownikom obiektów w zapobieganiu awariom sprzętu, unikaniu nieplanowanych przestojów i potencjalnej konieczności wymiany drogiego sprzętu.

Kompaktowa kamera termowizyjna FLIR C5 pomaga szybko zidentyfikować wadliwe elementy elektryczne.

Wskazówki

Zadawaj właściwe pytania – co musisz zmierzyć? Z jakiej odległości? Jaki poziom szczegółowości obrazu jest potrzebny? Jaka różnica temperatur jest wymagana do inspekcji budynku? Czy inspekcja będzie prowadzona w sezonie zimowym czy letnim? Czy do potwierdzenia diagnozy potrzebne będą dodatkowe testy? Pytania te pomogą zdefiniować zadanie, wybrać rozwiązania do zastosowania i określić najlepszy czas na przeprowadzenie inspekcji.

Wybierz odpowiednie narzędzie – ważne jest, aby odróżnić wysokiej jakości kamery termowizyjne, które zapewniają dokładne wyniki, od innych opcji, które są mniej niezawodne. Definiujące cechy najlepszych kamer termowizyjnych do diagnostyki budynków obejmują wytrzymałość, przyjazny dla użytkownika interfejs, wysoką rozdzielczość oraz integrację z oprogramowaniem raportującym. Główne kamery z oferty FLIR obejmują FLIR C5, serię Ex i serię Exx.

Zmaksymalizuj sukces wdrożenia dzięki szkoleniom – Zdobądź wiedzę i weź udział w kursie w centrum szkoleniowym FLIR ITC, aby lepiej zrozumieć przewodność cieplną, emisyjność i czynniki środowiskowe, które wpływają na odczyty temperatury, a także uzyskać wsparcie dla określonego zastosowania.

Skanuj od zewnątrz do wewnątrz – przeprowadzaj inspekcje termograficzne od zewnątrz budynku do wewnątrz. Przeskanuj zewnętrzną stronę budynku i wyszukaj brakującą izolację, mostki termiczne, mostki zimne i nie tylko. Po zakończeniu przejdź do środka, skanując ściany każdego pomieszczenia. Wreszcie, skoncentruj się na konkretnych systemach, takich jak urządzenia HVAC, systemy elektryczne, silniki itp.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych do pomiarów w budownictwie. Napisz do nas.

Zostaw komentarz