Detekcja gazu

Wyciek gazu - termogram z kamery termowizyjnej GF77

Wyciek gazu - termogram z kamery termowizyjnej GF77

Kamery termowizyjne do wykrywania wycieków gazów

Skanowanie wielkich obszarów w celu szybkiego wykrycia wycieków gazów legło u podstaw stworzenia nowych kamer termowizyjnych. Należą do nich:

  • FLIR GF320, kamera optymalizowana do detekcji gazów węglowodorowych jak np. metan, LPG
  • FLIR GF306, kamera do detekcji bardzo agresywnego i szkodliwego gazu SF6, stosowanego np. w elektroenergetyce oraz amoniaku.
  • GasFindIR CO, kamera potrafiąca wykrywa wycieki CO.
  • FLIR GF77, kamera termowizyjna do wykrywania wycieków metanu.

Do rodziny kamer „gazowych” , z uwagi na podobną konstrukcję zaliczono również GF309, kamerę, która pozwala obserwować wnętrze pieców opalanych gazem, kotłów opalanych węglem oraz innych urządzeń podobnego typu.

Wszystkie te urządzenia pozwalają na skanowanie tysięcy punktów instalacji w trakcie jednej zmiany, pod pełnym obciążeniem, z pewnej odległości, co zwiększa efektywność pracy służb utrzymania ruchu i/lub bhp oraz samo bezpieczeństwo, a z drugiej zmniejsza koszty eksploatacji i czas potrzebny na dotarcie do gwałtownych, niespodziewanych wycieków.

Kamery termowizyjne GF (306, 309, 320) oferują również pełną analizę temperaturową, co pozwala na wykorzystanie tych urządzeń w normalnej diagnostyce urządzeń energetycznych, elektrycznych, mechanicznych czy izolacji. Pełna cyfrowa rejestracja w paśmie podczerwieni i widzialnym wspomagana komentarzem głosowym i tekstowym pozwalają na diagnostykę, archiwizację i raportowania stanu technicznego badanych urządzeń. Połączenie optycznej metody detekcji z normalnymi funkcjami pomiarowymi kamery termowizyjnej jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego oraz gazowego.

Kamera termowizyjna FLIR GF77

Kamera termowizyjna FLIR GF77

Wykrywanie metanu (CH4)
Niechłodzony detektor
Przeznaczona min. dla branży petrochemicznej

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GF77a

Kamera termowizyjna FLIR GF77a front

Wykrywanie metanu (CH4), propanu (C3H8), tlenku diazotu (N2O)
Niechłodzony detektor
Monitorowanie instalacji naftowych i gazowych

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GFx320

Wykrywanie ponad 40 różnych gazów
Certyfikaty dla stref bezpieczeństwa
Iskrobezpieczna

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GF306

Kamera termowizyjna GF306

Wykrywanie ponad 20 różnych gazów
W szczególności sześciofluorek siarki (SF6) i amoniak.
Idealna dla branży elektroenergetycznej.

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GF320

Kamera termowizyjna GF320

Wykrywanie ponad 20 rożnych gazów
Niechłodzony detektor
Przeznaczona min. dla branży petrochemicznej, chemicznej i energetycznej.

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GF620

Wykrywanie ponad 20 rożnych gazów.
Niechłodzony detektor
Monitorowanie rafinerii, zakładów chemicznych i elektrycznych

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GF300A

Kamera termowizyjna FLIR G300A

Wykrywanie ponad 20 różnych gazów
Stały punkt monitorowania instalacji.
Dostęp przez Ethernet.

SPECYFIKACJA

Kamera termowizyjna FLIR GF304

Kamera termowizyjna FLIR GF304

Do wykrywania gazów chłodniczych.
Zastosowanie w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej.

SPECYFIKACJA