Strefy zagrożone wybuchem. Wycieki sprężonego powietrza.

Kamera termowizyjna FLIR Cx5

Certyfikowana do użytku w wielu środowiskach zagrożonych wybuchem, co eliminuje konieczność uzyskiwania pozwoleń na prace związane z gazem, oparami i pyłem.

Szczegóły

Przemysłowa kamera akustyczna FLIR Si124

Inteligentny, łatwy w użyciu system obrazowania zaprojektowany do lokalizowania wycieków w układach sprężonego powietrza oraz wykrywania wyładowań niezupełnych w układach elektrycznych wysokiego napięcia.

Szczegóły