Aktualności

Obejście zezwoleń na prace stwarzające zagrożenie pożarowe

Wskaż potencjalne problemy w środowiskach zagrożonych wybuchem bez konieczności tworzenia dokumentacji

Świat niebezpiecznej produkcji jest wystarczająco skomplikowany bez dodawania dodatkowego obciążenia pracą. Zezwolenia na prace stwarzające zagrożenie pożarowe są często postrzegane jako istotna część pracy w środowiskach niebezpiecznych. Ale co by było, gdyby można było je skontrolować bez konieczności dostarczania masy dokumentów?

Międzynarodowa firma produkująca chemikalia niedawno zaczęła to robić, w wyniku czego oszczędza czas i może przywrócić pracowników do ich głównych obowiązków w zakładzie.

Zazwyczaj inspekcje w niebezpiecznych środowiskach Strefy 2 wymagają uzyskania pozwolenia na prace stwarzające zagrożenie pożarowe podpisanego przez kierownika. Może to obejmować obszerną dokumentację przygotowywaną ręcznie i wymaga przerwania pracy na co najmniej godzinę przed inspekcją. Wymaga to również dokładnego pomiaru i monitorowania wszystkich potencjalnie wybuchowych materiałów (takich jak łatwopalne pyły i gazy) w celu ograniczenia możliwości zapłonu.

Aby sprawdzić kluczowe komponenty maszyn w tych trudnych warunkach, często używa się kamer termowizyjnych do identyfikacji gorących punktów, pomiaru temperatury maszyn i sprawdzania, czy części – takie jak zawory – działają zgodnie z oczekiwanymi parametrami. Niestety, kamery te stwarzają pośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa samego obiektu, ponieważ z założenia nie są samoistnie bezpieczne – dlatego przed ich użyciem należy uzyskać pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.

Z FLIR Cx5 kontrole są bezpieczniejsze

FLIR Cx5 to kamera termowizyjna zaprojektowana tak, aby zapewnić większe bezpieczeństwo inspekcji w niebezpiecznych miejscach. Wytrzymała obudowa, w której umieszczono zasilaną akumulatorem litowo-jonowym kamerę termowizyjną, zapewnia wysoką wydajność termografii bez nieodłącznego ryzyka związanego z produktami, które nie są samoistnie bezpieczne.

Niezależnie od tego, czy chodzi o niebezpieczne miejsca, w których występują gazy, opary, pyły czy (w tym przypadku) łatwopalne chemikalia, całkowicie eliminuje potrzebę uzyskiwania zezwoleń na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.

W tym zakładzie chemicznym umożliwia ona operatorom bezpieczną kontrolę obszarów narażonych na ekstremalne ciepło, takich jak piec z materiałów ogniotrwałych, którego rdzeń pracuje w temperaturze 1400°C. Operatorzy mogą wyraźnie zobaczyć temperaturę zewnętrzną zbiornika wyłożonego cegłą i sprawdzić, czy działa on zgodnie z wytycznymi. Kamery FLIR Cx5 używa się również do monitorowania pomp wirnikowych, temperatury łożysk i poziomu cieczy w zbiornikach.

Godziny zaoszczędzonego czasu, które przysłużą się Twojemu zakładowi

Rzecznik zakładu wyjaśnia: – Korzystanie ze sprzętu z certyfikatem dla obszarów niebezpiecznych jest zawsze opcją preferowaną, ponieważ usunięto w nim źródło zapłonu, co nie powoduje konieczności uzyskiwania pozwolenia na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.

Uzyskanie takiego pozwolenia jest pracochłonne, ponieważ należy złożyć wniosek, przygotować pozwolenie na pracę i potwierdzić, że w żadnym obszarze, którego pozwolenie dotyczy, nie ma gazów łatwopalnych. (Oczywiście potwierdza to tylko, że gazy łatwopalne nie występują tam w tym konkretnym momencie).  Ogólnie rzecz biorąc, to jakieś 3 godziny dodatkowej pracy dla każdej pojedynczej kontroli, co udało się wyeliminować dzięki kamerze Cx5 i dzięki temu lepiej wykorzystać ten czas gdzie indziej.

Ekran dotykowy 3,5” jest prosty w obsłudze, a rozdzielczość termiczna 160 × 120 zapewnia dokładny pomiar temperatury pobliskich celów w zakresie od -20 do +400°C. Dodaj kamerę FLIR Cx5 do swojego wyposażenia, a zawsze będziesz gotowy do zbadania sprzętu mechanicznego i elektrycznego w miejscu produkcji – bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.

Dowiedz się, jak możesz zaoszczędzić czas i zmaksymalizować produktywność w swoim zakładzie dzięki kamerze FLIR Cx5.

Źródło artykułu i fotografii: https://www.flir.eu

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz