Aktualności

Przykład zastosowania: Zewnętrzna podstacja energetyczna

OBRAZOWANIE TERMICZNE ZAPEWNIA NIEZBĘDNE DANE DOTYCZĄCE TEMPERATURY DO OCENY STANU i ZAPEWNIENIA DŁUGOTERMINOWEJ PRACY ODCZEPÓW

Personel zajmujący się konserwacją musi rutynowo monitorować przełączniki odczepów obciążenia pod kątem oznak problemów, w tym wycieków, gorących punktów i niskiego poziomu oleju. Systemy te mają wbudowane wskaźniki, które nie zawsze są prawidłowe i mogą być trudne do sprawdzenia lub nawet dotarcia do nich za pomocą tradycyjnych narzędzi. Obrazowanie termiczne może pomóc inspektorom w ocenie stanu tych miejsc i monitorowaniu ich w czasie rzeczywistym, aby zapewnić najwyższą wydajność transformatorów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz