Aktualności

Zachowanie ciągłości produkcji dzięki kamerom sonicznym FLIR Si124

Sprężone powietrze jest wykorzystywane w niemal każdym procesie produkcyjnym w branży spożywczej. Niewykryte wycieki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zanieczyszczenie produktów, zmniejszenie wydajności, wydłużenie czasu przestojów i zagrożenie bezpieczeństwa, co sprawia, że stosowanie skutecznych metod i narzędzi konserwacji predykcyjnej ma absolutnie kluczowe znaczenie.

Typowe zastosowania sprężonego powietrza w przemyśle obejmują przenoszenie produktów, obsługę narzędzi pneumatycznych i pompowanie cieczy do różnych celów w łańcuchach produkcyjnych, pakowaniu i czyszczeniu, z wieloma sprężarkami połączonymi rurami w celu dostarczenia tego niezbędnego sprężonego powietrza. Dlatego właśnie wycieki sprężonego powietrza mogą powodować tak poważne problemy dla producentów żywności i napojów, ponieważ nie tylko prowadzą do wysokich kosztów energii, ale także zagrażają wydajności produkcji, jakości produktów i bezpieczeństwu żywności i napojów.

Skuteczne kontrole konserwacji predykcyjnej systemów sprężonego powietrza mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych i napojów.

Wyzwania specyficzne dla branży - od kosztów po zanieczyszczenia

Przemysł spożywczy jest ściśle regulowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia. Oznacza to również, że wycieki powietrza powodują pewne specyficzne dla branży wyzwania. Po pierwsze, wycieki podciśnienia mogą zanieczyścić żywność i napoje, ponieważ powietrze w zakładzie produkcyjnym może zawierać cząsteczki i zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla żywności i napojów. Wycieki podciśnienia mogą wprowadzać te zanieczyszczenia do produktów, prowadząc do ich zepsucia, pogorszenia jakości, a nawet zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Po drugie, wycieki sprężonego powietrza mogą zmniejszyć wydajność i zwiększyć koszty operacyjne. Systemy sprężonego powietrza są energochłonne i wymagają znacznych ilości energii elektrycznej do działania. Gdy w systemie występują nieszczelności, ciśnienie sprężonego powietrza spada, a system musi pracować ciężej, aby utrzymać wymagane ciśnienie, co skutkuje zwiększonym zużyciem energii i wyższymi kosztami operacyjnymi. Ponieważ praca w trybie 24/7 nie jest rzadkością w branży spożywczej, te dodatkowe koszty mogą szybko skumulować się do znacznych kwot.

Wreszcie, wycieki sprężonego powietrza mogą wpływać na wydajność narzędzi i sprzętu pneumatycznego, zmniejszając ich efektywność i prowadząc do przestojów na naprawy i konserwację.

Rozwiązanie akustyczne spełniające potrzeby

Aby uniknąć problemów, takich jak pogorszenie jakości produktu, zwiększone koszty operacyjne i zagrożenie bezpieczeństwa konsumentów, producenci żywności i napojów muszą regularnie kontrolować systemy sprężonego powietrza, aby upewnić się, że działają one prawidłowo i są wolne od wycieków. Korzystanie z kamery akustycznej, takiej jak FLIR Si124-LD Plus, pomaga szybko zidentyfikować nawet bardzo małe wycieki, poprawiając wydajność systemu, zmniejszając koszty operacyjne oraz zapewniając jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych i napojów. Kamera akustyczna pozwala również na dokładne wykrywanie wycieków z dużej odległości, nawet w hałaśliwym środowisku typowym dla branży, bez konieczności wstrzymywania operacji. Dalsze korzyści obejmują oparte na sztucznej inteligencji zautomatyzowane szacunki odległości, wielkości wycieku i kosztów, które znacznie ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących konserwacji predykcyjnej w przemyśle spożywczym.

Zalety kamery akustycznej do wykrywania wycieków powietrza w przemyśle spożywczym i napojów

Oszczędność czasu, energii i kosztów dzięki szybkiemu lokalizowaniu ukrytych wycieków sprężonego powietrza.

Zwiększa wydajność operacyjną, zapobiegając nieplanowanym przestojom dzięki wczesnemu wykrywaniu wycieków powietrza i gazu.

Szybko skanuje duże obszary i precyzyjnie wskazuje krytyczne problemy, nawet z dużej odległości i w hałaśliwym otoczeniu.

Zapewnia jakość produktu oraz zgodność z przepisami i kontrolami, którym podlegają zakłady produkcyjne i sprzęt.

Wymaga minimalnego przeszkolenia i jest łatwy do włączenia w cykl konserwacji.

Umożliwia przeprowadzanie inspekcji bez zatrzymywania operacji.

Dostarcza wyniki w czasie rzeczywistym i przydatne dane do planów konserwacji i napraw dzięki analizie opartej na uczeniu maszynowym.

FLIR Thermal Studio Suite z wtyczką do kamer serii Si

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz