Aktualności

Termowizja a COVID-19 – najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kamer termowizyjnych i COVID-19

Ze względu za bardzo duże zainteresowanie pomiarami termowizyjnymi temperatury ludzkiego ciała prezentujemy poniżej najczęściej zadawane pytania dotyczące koronawirusa i kamer termowizyjnych FLIR.

Nie, kamery termowizyjne nie mogą być używane do wykrywania lub diagnozowania infekcji. Jednak kamery termowizyjne FLIR są dziś stosowane w miejscach publicznych, takich jak lotniska, terminale kolejowe i koncerty, jako skuteczne narzędzie do pomiaru temperatury powierzchni skóry i identyfikacji osób z podwyższoną temperaturą ciała (EBT = elevated body temperature).

Kamery termowizyjne FLIR stosowane w punktach wejścia, w tym na lotniskach i budynkach, umożliwiają monitorowanie osób z EBT, które mogą wskazywać na chorobę. Osoby, u których wykryto EBT, muszą następnie zostać zbadane przez lekarzy w celu zdiagnozowania dowolnego stanu medycznego.

Kamery termowizyjne FLIR wykrywają promieniowanie cieplne i mogą być używane do określania temperatury powierzchni przedmiotów i ludzi. Dzięki tej możliwości kamery termowizyjne FLIR są powszechnie stosowane jako bezkontaktowe narzędzie przesiewowe do wykrywania różnic temperatur powierzchni skóry i zmian względem wzorca.

W rzeczywistości FLIR uzyskał aprobatę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na stosowanie różnych produktów termicznych do kontroli miejsc publicznych o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, dworce i stacje metra.

 • Ręczne kamery FLIR montowane na statywach lub kamery stacjonarne FLIR, umieszczone przy wejściach, mogą być używane jako bezdotykowe narzędzie kontrolne do wykrywania różnic temperatur na powierzchni skóry.
 • Operatorzy kamer powinni monitorować ludzi pojedynczo, aby wyszukać anomalie temperaturowe.
 • Operatorzy kamer powinni mierzyć temperaturę w kąciku oka, ponieważ ta lokalizacja zapewnia najdokładniejszą korelację z temperaturą ciała człowieka.
 • Operator kamery, który wykryje podwyższoną temperaturę u badanej osoby, powinien poprosić o jej zbadanie przy użyciu zatwierdzonych urządzeń medycznych.

Niektóre kamery FLIR zawierają tryb monitorowania, który zapewnia alarm, gdy wykryty zostanie obiekt lub osoba o podwyższonej temperaturze. Aktywacja trybu badania przesiewowego spowoduje włączenie obszaru pomiarowego i danych na ekranie urządzenia/zewnętrznego monitora, które obejmują:

 • Średnią temperaturę próbki
 • Temperaturę alarmu
 • Zmierzoną temperaturę

 

Alarm zostanie uruchomiony, gdy moduł pomiarowy zmierzy temperaturę wyższą niż temperatura alarmowa. Temperatura alarmowa jest z kolei sumą określonego dopuszczalnego odchylenia oraz średniej wartości próby (10 zdrowych osób dla danych warunków otoczenia).

FLIR E95

FLIR T530

Kamera termowizyjna flir t530

FLIR E85

FLIR T540

FLIR E75

FLIR T840

FLIR E53

FLIR T860

Oprócz wymienionych powyżej jeszcze kamery termowizyjne FLIR T1020, FLIR T1040, FLIR T620, FLIR T640 oraz FLIR A320 Tempscreen mają tryb screeningu.

Aby uzyskać dobry odczyt temperatury, zaleca się, aby zamierzony cel znajdował się jak najbliżej kamery. Lokalizacja aparatu może wymagać innego obiektywu. Na przykład, jeśli operator chciałby umieścić kamerę w znacznej odległości, FLIR może zalecić użycie teleobiektywu. Dlatego odległość do celu jest ważnym czynnikiem, podobnie jak ostrość obrazu.

Ważne jest, aby zestaw był skonfigurowany w taki sposób, aby wszystkie potencjalne cele były w odległości gwarantującej poprawną ostrość podczas procesu badania przesiewowego, tworząc w ten sposób dobry obraz. Oprócz ostrości, dobry obraz zależy od kilku dodatkowych funkcji i ustawień, przy czym niektóre funkcje i ustawienia wpływają na obraz bardziej niż inne. Funkcje i ustawienia, które operator musi ustawić i / lub wyregulować, obejmują:

 • Wyreguluj ostrość kamery na podczerwień
 • Dostosuj obraz w podczerwieni (automatycznie lub ręcznie)
 • Wybierz odpowiedni zakres temperatur
 • Wybierz odpowiednią paletę kolorów
 • Zmień parametry pomiaru (emisyjność, odległość, RH, temperaturę powietrza, temperaturę otoczenia)
 • Wykonaj korekcję nierównomierności (NUC)
 • W przypadku bezkontaktowego termometru FLIR (patrz sekcja poniżej dotycząca termometrów bezkontaktowych) optymalna odległość pomiaru od 5 cm do 15 cm (1,9 cala do 5,9 cala)

Kamery termowizyjne FLIR „widzą” lub wykrywają różnice temperatur przy pomiarach temperatury od -20°C do 2000°C (-4°F do 3632°F). Standardowa specyfikacja dokładności produktu FLIR wynosząca +/- 2°C lub 2% odczytu temperatury, w otoczeniu o temperaturze 30°C, dotyczy wszystkich zakresów temperatur, które mierzy oraz wielu zastosowań, w których może być stosowana. FLIR wykorzystuje standardy kalibracji zgodne z NIST (National Institute of Standards and Technology) i identyfikowalne źródła odniesienia czarnego ciała.

Kamera termowizyjna FLIR z trybem monitorowania EBT może osiągnąć dokładność lepszą niż +/- 0,5 ° C (0,9 ° F) w 37 ° C (98,6 ° F). Osiąga się to dzięki użyciu kamery w stabilnym otoczeniu, patrząc tylko na ludzi, i aktualizowanie próbek referencyjnych zgodnie z badaną populacją.

Uwaga: na dokładność wpływa wiele czynników. Na przykład ostrość i odległość mogą wpływać na dokładność. Inne czynniki, takie jak emisyjność badanej powierzchni, otoczenie i szybkość przy jakiej  temperatury są odczytywane, odgrywają kluczową rolę w dokładności. Emisyjność celu to jego zdolność do emitowania promieniowania cieplnego. Na przykład ceramiczne kubki, ubrania, a nawet ludzka skóra mają wysoką emisyjność, podczas gdy polerowane metale mają niską emisyjność.

FLIR zaleca, aby operatorzy kamer termowizyjnych uzyskali co najmniej poziom 1 certyfikacji obrazowania termicznego zdobyty poprzez certyfikowane kursy termografii, takie jakie oferuje Centrum Szkoleniowe na Podczerwień (ITC). Nie jest to szkolenie medyczne ani certyfikacja medyczna, ale zapewnia podstawowe zrozumienie w termografii. Centrum szkoleniowe na podczerwień oferuje bardziej zaawansowane szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.infraredtraining.com.

Wszystkie poniższe kamery termowizyjne FLIR i termometry bezdotykowe są certyfikowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA = US Food and Drug Administration) do badań przesiewowych EBT:

Kamery termowizyjne (US FDA Certified)Pirometry
RęczneRęczne / na statywieMontowane na stałeRęczne
FLIR E53, FLIR E95, FLIR E85, FLIR E75FLIR T530, FLIR T540, FLIR T840, FLIR T860, FLIR T1020FLIR A320 TempscreenExtech IR200

FLIR sprzedaje również moduły pomiarowe kamer termowizyjnych jako produkty OEM-owe dla innych firm w celu integracji tych kamer do ich rozwiązań.

Chociaż nie możemy wymienić konkretnych klientów ani wypowiedzieć się na temat bieżącej sprzedaży, możemy powiedzieć, że nasze kamery termowizyjne są używane przez klientów w portach wjazdowych i miejscach o dużym natężeniu ruchu. Kamery termowizyjne FLIR są między innymi używane w USA, Chinach, Hongkongu, Tajwanie, Singapurze, a na południu w Korei, Tajlandii, Filipinach i Malezji.

FLIR odnotował wzrost podczas pierwszej potencjalnej epidemii SARS w 2003 r., A następnie w 2009 r. Wraz z wybuchem H1N1.

FLIR sprzedaje bezdotykowy ręczny termometr na podczerwień pod swoją marką Extech. Bezkontaktowe termometry są przede wszystkim używane w urządzeniach przenośnych do ekranowania czoła osoby. Operator urządzenia bezdotykowego skieruje urządzenie na zalecaną odległość od 5 do 15 cm (1,9 cala do 5,9 cala) i będzie w stanie zmierzyć temperaturę od 32 ° C do 42,5 ° C (89,6 ° F do 108,5 ° F ).

 • Bezkontaktowy termometr na podczerwień / typ pistoletu – pomiar ludzkiego ciała
 • Produkt musi być oznaczony znakiem CE lub USFDA 510k
 • Produkt musi być wytwarzany zgodnie z ISO 13485 lub równoważnym
 • Produkcja musi być zgodna z normami UE, ISO 9001 lub równoważnymi

W przypadku bezkontaktowych termometrów FLIR regulowany alarm ostrzega użytkownika wizualnie lub dźwiękowo, gdy temperatura przekroczy zaprogramowany limit. Bezkontaktowy termometr ma duży podświetlany wyświetlacz LCD do wyświetlania temperatur.

Zalecany bezdotykowy termometr FLIR został skalibrowany z dokładnością do 0,3°C (0,5°F) z rozdzielczością 0,1°C / °F.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeżeli interesuje Cię temat optymalnego pomiaru człowieka kamerą termowizyjną napisz do nas.

Zostaw komentarz