Aktualności

Redukcja emisji dwutlenku węgla dzięki FLIR SI124

Dążąc do zmniejszenia ilości odpadów, firma specjalizująca się w zapobieganiu wyciekom odkryła, że kamera akustyczna jest najbardziej wydajnym rozwiązaniem na rynku, które pomaga obniżyć intensywność emisji dwutlenku węgla w systemach sprężonego powietrza i obniżyć koszty energii.

Niewykryte wycieki powietrza powodują znaczne straty energii i straty finansowe w zakładach produkcyjnych, w których sprężone powietrze jest powszechnie wykorzystywane jako medium do przesyłania energii potrzebnej w procesach przemysłowych. Nieszczelności są przyczyną wielu problemów, w tym marnowania energii, spadków ciśnienia w układzie, zwiększonych kosztów produkcji i obniżonej wydajności. Ponadto wycieki powietrza skracają żywotność sprzętu i prowadzą do skrócenia okresów między konserwacjami, nieplanowanych przestojów i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Wysokie wskaźniki wycieków generują również niepotrzebne emisje dwutlenku węgla (CO2 ), które są powszechnie uznawane za główny czynnik powodujący globalne zmiany klimatyczne. Wykrywanie wycieków sprężonego powietrza na czas jest zatem skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Misja eliminacji marnotrawstwa

Firma specjalizująca się w rozwiązaniach zapobiegających wyciekom, takich jak środki zatrzymujące wycieki oleju i gazu oraz usługi diagnostyki wycieków sprężonego powietrza, poszukiwała detektora wycieków powietrza, który pomógłby jej klientom zmniejszyć ilość odpadów. Firma szacuje, że w zależności od wielkości fabryki, pojedynczy wyciek powietrza może generować średnio około 300 kilogramów emisji CO2 rocznie. Według ich próbnych obliczeń, wystąpienie 47 wycieków powietrza w jednej fabryce doprowadzi do zużycia energii w wysokości około 15 000 kWh, ale możliwe jest nawet większe zużycie, ponieważ wycieki powietrza powodują przepracowanie sprężarek. Aby znaleźć rozwiązanie dla firm, w których występują nieszczelności powietrza, które stale zużywają więcej energii elektrycznej i wytwarzają coraz większe ilości CO2 , firma potrzebowała urządzenia do detekcji nieszczelności powietrza, które dokładnie identyfikowałby punkty wycieków i zapewniało szacunki wielkości i kosztów wycieków w czasie rzeczywistym.

Wczesne wykrywanie wycieków sprężonego powietrza jest skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji CO2

Znaczna poprawa szybkości i dokładności wykrywania nieszczelności

Korzystając z kamery akustycznej, takiej jak FLIR Si124-LD Plus, firma i jej klienci szybko odkryli, że urządzenie jest w stanie wykrywać wycieki, oszczędzać koszty i pomagać środowisku poprzez redukcję emisji CO2 skuteczniej niż jakiekolwiek inne rozwiązanie.

Od czasu wprowadzenia kamery akustycznej szybkość wykrywania znacznie się poprawiła i obecnie możliwe jest wykrywanie wycieków z odległości kilkudziesięciu metrów.

„Ponieważ natężenie przepływu i koszt wycieków można również sprawdzić na ekranie, czuję, że zmieniła się świadomość personelu na miejscu w zakresie wycieków” – opisuje swoje doświadczenia jeden z klientów pracujących w branży produkcyjnej. Inny klient, który wcześniej korzystał z konkurencyjnego rozwiązania do wykrywania wycieków powietrza, zgłosił, że natychmiast zauważył znaczną poprawę wydajności po wypróbowaniu kamery akustycznej.

Zalety kamery akustycznej do wykrywania wycieków powietrza

  • Oszczędza czas, energię i koszty oraz zmniejsza ślad węglowy, lokalizując na czas ukryte wycieki sprężonego powietrza.
  • Zapewnia ciągłość operacyjną dzięki wczesnemu wykrywaniu wycieków powietrza i gazu.
  • Szybko skanuje duże obszary i precyzyjnie wskazuje krytyczne problemy, nawet w hałaśliwym środowisku przemysłowym.
  • Wymaga minimalnego przeszkolenia i jest łatwy do włączenia w cykl konserwacji.
  • Zapewnia wyniki w czasie rzeczywistym i dane umożliwiające podejmowanie działań w zakresie planów konserwacji i napraw dzięki analizie opartej na uczeniu maszynowym.

FLIR Thermal Studio Suite z wtyczką do kamer serii Si-Series

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz