Aktualności

Przykładowe zastosowanie: Inspekcje przecieków wody do kabiny

DZIĘKI KAMEROM TERMICZNYM I WILGOTOŚCIOMIERZOM SZYBKO ZNAJDŹ NIESZCZELNOŚCI

Producenci ciężko pracują, aby zapewnić, że samochody wytrzymają wszelkie warunki pogodowe, ale woda może przeniknąć nawet przez najmniejszą szczelinę lub szew w samochodowych uszczelnieniach pogodowych. Obrazowanie termiczne wykorzystuje fizykę chłodzenia wyparnego do wykrywania wycieków wody w kabinach samochodów i innych obszarach chronionych przez uszczelnienia pogodowe. Po wykryciu nieszczelności do pomiaru poziomu wilgoci można użyć miernika wilgotności lub psychrometru.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz