Aktualności

Przykład zastosowania: Inspekcja systemów elektrycznych

SZYBKIE I ŁATWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODWOZIA ELEKTRYCZNEGO Z UŻYCIEM KAMER TERMOWIZYJNYCH

Na wszystkich poziomach testowania, walidacji i produkcji kluczowe znaczenie ma zapewnienie prawidłowego działania układu elektrycznego pojazdu — wraz z niezliczonymi przewodami, złączami, przełącznikami, przekaźnikami i innymi komponentami. Wiele metod rozwiązywania problemów obejmuje narzędzia diagnostyczne, które wymagają dużo czasu na proste zlokalizowanie źródła problemu. Obrazowanie termiczne umożliwia inżynierom, technikom i pracownikom montażowym szybkie identyfikowanie i korygowanie potencjalnych problemów elektrycznych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz