Aktualności

Pomiarowe kamery termowizyjne FLIR chronią zakład Ecologica Tredi przed pożarami

Stałym problemem dla branży utylizacji odpadów niebezpiecznych jest możliwość wybuchu pożarów w składowanych lub przetwarzanych materiałach, spowodowana takimi czynnikami jak samozapłon, obecność szmat mających kontakt z rozpuszczalnikami i bateriami litowymi wrzuconymi do odpadów.

Firma Ecologica Tredi z siedzibą w Legnago koło Werony została założona w 1998 roku w celu uruchomienia zakładu zajmującego się odzyskiem filtrów olejowych pochodzących z konserwacji pojazdów. Obecnie, zatrudniając 27 pracowników i dysponując obiektem o powierzchni ponad 11 000 metrów kwadratowych – z czego połowa jest zadaszona – Ecologica Tredi odgrywa wiodącą rolę w odzyskiwaniu i przetwarzaniu odpadów specjalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Zakład odpadów wielkogabarytowych Ecologica Tredi

Luca Checchinato, dyrektor administracyjny firmy, wyjaśnia: „W naszej branży pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie, przede wszystkim z punktu widzenia ochrony środowiska – odpady niebezpieczne uwalniają zanieczyszczenia – ale także dlatego, że ponowne uruchomienie zatrzymanego zakładu może trwać długo, wiązać się z wysokimi kosztami zarządzania i powodować poważne niedogodności dla naszych klientów.”

Niedawno firma Ecologica Tredi postanowiła poprawić bezpieczeństwo zakładu, instalując skuteczny system kontroli przeciwpożarowej oparty na pomiarowych kamerach termowizyjnych. Była to część ciągłych wysiłków firmy zmierzających do opracowania zrównoważonego modelu organizacji, zarządzania i kontroli działalności, a także do utrzymania zgodności z certyfikatem UNI EN ISO 14001:2015, który ma na celu ochronę pracowników, klientów i otaczającego środowiska. Kamery zainstalowane przez Ecologica Tredi stanowią uzupełnienie istniejącego w zakładzie systemu gaśniczego, obejmującego zraszacze obwodowe, armatki wodne i pianowe.

Firma współpracowała z firmą Thermostick Elettrotecnica, specjalistą w dziedzinie niekonwencjonalnych systemów wykrywania pożarów, w celu zaprojektowania kompletnego systemu monitorowania, sterowania i alarmowania, opartego na kamerach termowizyjnych FLIR A35 i A65. System umożliwia wczesne wykrywanie źródeł pożaru, co pozwala uniknąć kosztownych przestojów i chroni środowisko naturalne.

Rozwiązanie

Firma Thermostick Elettrotecnica zdecydowała się na instalację modeli z rodziny FLIR A35/A65, ponieważ są one radiometryczne (skalibrowane do pomiaru temperatury) i mogą być podłączone do wspólnego systemu za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Kamery termowizyjne zostały zainstalowane w najwyższych punktach obiektu, aby mieć lepszy widok na chroniony obszar, i umieszczone w obudowach zewnętrznych o stopniu ochrony IP67. Technologia IP POE umożliwiła podłączenie kamer za pomocą pojedynczego kabla sieciowego Cat.6, który zapewnia również zasilanie.

Zarówno odpady, jak i sprzęt mogą być monitorowane pod kątem potencjalnych oznak zagrożenia pożarowego.

System stale monitoruje odpowiednie obszary z częstotliwością pięciu razy na sekundę i przesyła dane w czasie rzeczywistym do oprogramowania zarządzającego i przetwarzającego, które w przypadku przekroczenia ustawionych parametrów, za pośrednictwem styków włączających i wyłączających, generuje serię sygnałów wyzwalających, które można wykorzystać do interakcji z innymi urządzeniami.

„Ponieważ pracujemy przez osiem godzin dziennie z maszynami wytwarzającymi ciepło i poruszającymi się pojazdami w kontrolowanym obszarze, musieliśmy ustawić dwa różne tryby pracy: jeden działający w czasie pracy systemów i z wyższymi progami alarmowymi, a drugi na noc z niższymi progami, aby system lepiej reagował” – wyjaśnia Luca Checchinato. „Musieliśmy także zróżnicować progi w zależności od strefy składowania, ponieważ różne materiały wymagają różnych czułości”.

 

Firma Thermostick Elettrotecnia musiała dostosować oprogramowanie systemu sterowania kamerami do potrzeb firmy Ecologica Tredi, aby spełnić wymagania operacyjne zakładu i zapewnić specyficzną ochronę dla każdego obszaru.

Wdrożenie

Budowa systemu rozpoczęła się w 2016 r., kiedy firma zainstalowała cztery kamery termowizyjne FLIR A35 jako system początkowy. Obecnie w dużym obiekcie znajduje się dziesięć kamer termowizyjnych rozmieszczonych w celu monitorowania całego obszaru roboczego i magazynowego.

Oprócz tych dziesięciu kamer termowizyjnych firma zainstalowała kamerę termowizyjną FLIR AX8, aby monitorować materiał na przenośniku taśmowym wychodzący z rozdrabniacza. Aby zapewnić szybką reakcję, firma podłączyła kamerę termowizyjną bezpośrednio do panelu elektrycznego przenośnika taśmowego, tak aby zatrzymać taśmę, jeśli wykryje ona nieprawidłową temperaturę materiału.

„W magazynach skonfigurowaliśmy system w taki sposób, aby w trybie automatycznym pierwszy alarm – wywołany przez nienormalną temperaturę wykrytą przez kamerę termowizyjną – uruchamiał zraszacze umieszczone wzdłuż ścian zewnętrznych zakładu” – kontynuuje Checcinato. „Drugi sygnał alarmowy uruchamia armatki automatycznie po 60 sekundach, jeśli nie zareaguje na niego człowiek. Oprogramowanie, które zarządza całym systemem, umożliwia nam ustawienie trybu automatycznego, mieszanego lub ręcznego, w zależności od różnych obszarów i wymagań zakładu.”

Ax8 zainstalowana na przenośniku taśmowym

Rozwiązanie zaprojektowane przez firmę Thermostick Elettrotecnica w oparciu o technologię FLIR współdziała z centrum operacyjnym Ecologica Tredi, które również odbiera sygnały. Dane są wysyłane pocztą elektroniczną i SMS-em do zarządców (w przyszłości będą również dołączane zdjęcia), a także do domu właściciela i biura stróża nocnego. Stróż przeprowadza również zaplanowane patrole nocne z użyciem przenośnej kamery termowizyjnej.

Wyniki

W lutym 2019 r. grupa zadaniowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wraz z Regionalną Agencją Ochrony Środowiska i Strażą Pożarną, przeprowadziła kontrolę w siedzibie Ecologica Tredi, uznając ją za jedną z najlepiej wyposażonych w regionie Veneto pod względem zapobiegania pożarom.

Od 2016 r. do chwili obecnej system uruchomił alarmy kilka razy, zarówno w trybie przedalarmowym, jak i alarmowym, pomagając pracownikom zapobiec wielu potencjalnie niebezpiecznym pożarom.

„Nowy system monitorowania i alarmowania pozwolił nam zapobiec tym prawdziwym katastrofom” – mówi Checchinato. „Niewymierną, ale bezcenną korzyścią jest wreszcie świadomość, że możemy spać spokojnie, nawet gdy prowadzimy działalność obarczoną wysokim ryzykiem, ponieważ zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby chronić firmę, naszych pracowników i zdrowie ludzi mieszkających w pobliżu”.

 

Więcej informacji o kamerach termowizyjnych lub o tym zastosowaniu można znaleźć na stronie: www.FLIR.com/automation.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz