Aktualności

Obrazowanie akustyczne w produkcji – oblicz oszczędności

Wycieki sprężonego powietrza i gazu, będące powszechnym zjawiskiem w zakładach produkcyjnych, powodują znaczne straty finansowe i zmniejszają wydajność operacyjną. Obrazowanie akustyczne jest idealną metodą skutecznego wykrywania wycieków powietrza w wielu z tych środowisk przemysłowych, ponieważ może natychmiast ujawnić ukryte wycieki i dostarczyć w czasie rzeczywistym szacunki ich kosztów pod względem strat energii.

Firmy niezaznajomione z kamerami z obrazowaniem akustycznym, takimi jak FLIR Si124-LD Plus, mogą mieć obawy co do zdolności takiej kamery do dokładnego wykrywania i diagnozowania problemów – nie tylko ze względu na samą skalę ich zakładów produkcyjnych, ale także unikalne cechy ich procesów produkcyjnych. Co najmniej, mogą oni dwa razy zastanowić się nad zakupem tak wyspecjalizowanego sprzętu do konserwacji predykcyjnej, obawiając się, że koszty systemu mogą przewyższyć korzyści z jego użytkowania.

W tym artykule przyjrzymy się wynikom inspekcji przeprowadzonych w dwóch różnych środowiskach przemysłowych: gdzie kamera akustyczna okazała się bardzo korzystna pod względem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów związanych z wczesnym wykrywaniem drogich gazów specjalnych i doprowadziła do zwrotu z inwestycji (ROI) osiągniętego w krótkim czasie.

Niewidoczny gołym okiem wyciek powietrza wykryty przez kamerę akustyczną.

Korzyści z precyzyjnego pomiaru w dużym obiekcie

Wiele obiektów przemysłowych jest rozległych, zajmując powierzchnię tysięcy metrów kwadratowych i zawierając duże ilości ciężkich maszyn. Często sprawia to, że przeprowadzanie inspekcji predykcyjnych jest niedokładne i nieefektywne, a oba te problemy są wyjątkowo dobrze rozwiązywane przez kamerę akustyczną. Jedna z firm produkcyjnych była zainteresowana wykorzystaniem obrazowania akustycznego, ale obawiała się, że ze względu na duży obiekt o powierzchni 6500 m2 dokładne wykrywanie wycieków powietrza będzie zbyt trudne, aby uzyskać zwrot z inwestycji. Jednak podczas demonstracji inspekcji kamera akustyczna była w stanie natychmiast zidentyfikować 155 nieszczelności w układzie sprężonego powietrza, szacowanych jako powodujące straty w wysokości około 11 000 USD. Wycieki wystąpiły w ciągu zaledwie 6-godzinnego okresu inspekcji, co odpowiada identyfikacji wycieku co 2,5 minuty. Biorąc pod uwagę wyniki, szacuje się, że zwrot z inwestycji w zakup kamery akustycznej zostanie osiągnięty w ciągu dwóch rund serwisowych w ciągu około czterech do sześciu miesięcy, co sprawia, że zakup kamery akustycznej jest opłacalny.

Duże oszczędności dzięki specjalistycznemu wykrywaniu wycieków gazu w zaledwie 10 minut

Kamera akustyczna, taka jak FLIR Si124-LD Plus, została również wykorzystana w fabryce motoryzacyjnej w celu zlokalizowania nie tylko wycieków sprężonego powietrza powszechnych w branży, ale także wycieków gazów specjalnych, takich jak argon i dwutlenek węgla. Wycieki gazów specjalnych są zwykle szczególnie kosztowne, ponieważ ich cena rynkowa zależy od popytu i jest zwiększona z powodu zakupu od dostawcy. W obszarze, w którym przechowywano i mieszano gazy specjalne, kamera akustyczna wykryła pięć wycieków i wyświetliła ich dokładne lokalizacje na ekranie. Następnie wykonano migawki i przesłano je na miejscu do towarzyszącego oprogramowania w chmurze, gdzie w czasie rzeczywistym oszacowano koszty. Inspekcja zajęła tylko 10 minut, ale roczne oszczędności obliczone tylko dla pięciu wycieków gazów specjalnych wyniosły około 12 500 USD. Biorąc pod uwagę wielkość obiektu, lepszą efektywność energetyczną osiągniętą dzięki wykrywaniu i usuwaniu wycieków powietrza oraz oszczędności uzyskane dzięki wczesnemu wykrywaniu wycieków gazów specjalnych, szacuje się, że zwrot z inwestycji w zakup kamery akustycznej został osiągnięty w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.

FLIR Thermal Studio Suite z wtyczką do kamer serii Si-Series

Ile może zaoszczędzić Twoja organizacja dzięki kamerze do obrazowania akustycznego? Poniższy kalkulator oferuje rzeczywiste dane dotyczące potencjalnego zwrotu z inwestycji.

Kalkulator zwrotu z inwestycji FLIR Si124-LD

Sprawdź jak szybko zwróci się inwestycja w kamerę ultradźwiękową do wykrywania wycieków powietrza

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz