Aktualności

Monitorowanie termiczne akumulatorów w samochodach elektrycznych

Wyzwanie dla klienta

Większość producentów modułów i zestawów akumulatorów do pojazdów elektrycznych wykorzystuje ogniwa akumulatorów z pewnym poziomem naładowania po zmontowaniu, ponieważ powszechnie uważa się, że posiadanie całkowicie rozładowanego akumulatora litowo-jonowego jest bardziej niebezpieczne niż w pełni naładowanego. Gdy poszczególne moduły akumulatorów są połączone, między komponentami zaczyna płynąć prąd. Często ten przepływ prądu powoduje wzrost temperatury ogniw i/lub modułów. Wraz ze wzrostem temperatury napięcie w układzie spada i powoduje wzrost natężenia prądu, jeszcze bardziej podnosząc temperaturę. Ten cykl wzrostu temperatury jest znany jako „ucieczka termiczna” i, jeśli nie zostanie wykryty, może spowodować uszkodzenie baterii, a nawet pożar w obiekcie.

System zarządzania akumulatorem (BMS) służy do monitorowania temperatury i zapewnienia stanu akumulatora poprzez sprawdzanie luźnych połączeń i wewnętrznych zwarć. Jednak system BMS jest zazwyczaj instalowany w systemie dopiero na późniejszym etapie procesu montażu. Dlatego też monitorowanie temperatury ogniw i modułów podczas wstępnego montażu odbywa się za pomocą ręcznych pistoletów temperaturowych na podczerwień – które dostarczają informacji o temperaturze tylko na niewielkim obszarze – lub w ogóle nie jest wykonywane.

Rozwiązanie

Kamery termowizyjne zapewniają producentom systemów akumulatorowych możliwość monitorowania całego zespołu akumulatora pod kątem podwyższonych temperatur i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji związanych z niekontrolowanym wzrostem temperatury. Ponieważ konfiguracje akumulatorów mogą się znacznie różnić w zależności od linii montażowej, zdolność kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury w tysiącach różnych punktów pomaga zapewnić, że krytyczny gorący punkt nie zostanie przeoczony.

Kamery termowizyjne serii A w konfiguracji inteligentnego czujnika można zainstalować w celu monitorowania każdego otworu wylotowego zespołu akumulatora. Za pomocą interfejsu sterowania kamerą online można utworzyć wiele obszarów zainteresowania z maksymalnymi progami alarmowymi temperatury ustawionymi dla każdego ROI. Korzystając z sieci EtherNet/IP, sygnały alarmowe mogą być wysyłane do przemysłowego sterownika PLC w celu rejestrowania danych i sterowania wskaźnikiem alarmowym po przekroczeniu krytycznego progu temperatury. Taka konfiguracja zapewnia rejestrację historycznych danych temperatury, wizualny wskaźnik dla pracowników w przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków i eliminuje możliwość popełnienia błędu przez człowieka podczas korzystania z ręcznego urządzenia do pomiaru temperatury.

Kamery FLIR A-Series Advanced Smart Sensor są łatwe w instalacji i sterowaniu za pomocą interfejsu online.

Wyniki

Zastosowanie kamer serii A, takich jak A70, zapewnia znaczną poprawę w porównaniu z indywidualnymi operatorami korzystającymi z ręcznych pistoletów temperaturowych poprzez zwiększenie powtarzalności i niezawodności pomiarów temperatury stosowanych do wykrywania warunków niekontrolowanego wzrostu temperatury. Zautomatyzowany i ulepszony monitoring termiczny zapewnia poziom pewności, że wszelkie potencjalne zagrożenia zostaną szybko wykryte, co pomaga zmniejszyć ryzyko zarówno dla personelu zakładu, jak i obiektów.

Kamera termowizyjna FLIR A70 testująca akumulator.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz