Aktualności

Monitorowanie rozkładów cieplnych w celu zapobiegania pożarom w modułach akumulatorów pojazdów elektrycznych

Wyzwanie dla klienta

Większość producentów modułów i pakietów baterii do pojazdów elektrycznych stosuje ogniwa akumulatorowe o pewnym poziomie naładowania w momencie montażu, ponieważ powszechnie uważa się, że posiadanie w pełni rozładowanej baterii litowo-jonowej jest bardziej niebezpieczne niż w pełni naładowanej. Po połączeniu poszczególnych modułów baterii, pomiędzy komponentami zaczyna płynąć prąd. Często ten przepływ prądu powoduje wzrost temperatury ogniw i/lub modułów. Wraz ze wzrostem temperatury, napięcie w systemie obniża się i powoduje wzrost prądu, co jeszcze bardziej podnosi temperaturę. Ten cykl wzrostu temperatury znany jest jako „thermal runaway” i jeśli nie zostanie wykryty, może doprowadzić do uszkodzenia baterii, a nawet pożaru w obiekcie.

System zarządzania bateriami (BMS) jest wykorzystywany do monitorowania temperatury i zapewnienia zdrowia baterii poprzez sprawdzanie luźnych połączeń i zwarć wewnętrznych. Jednak system BMS jest zazwyczaj instalowany w systemie dopiero na późniejszym etapie procesu montażu. Dlatego też monitorowanie temperatury ogniw i modułów podczas pierwszego montażu odbywa się przy użyciu ręcznych pistoletów do pomiaru temperatury na podczerwień – które dostarczają informacji o temperaturze tylko na niewielkim obszarze – lub nie jest wykonywane wcale.

Rozwiązanie

Kamery termowizyjne zapewniają producentom akumulatorów możliwość monitorowania całego zespołu akumulatorów pod kątem występowania podwyższonych temperatur i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji związanych z ucieczką termiczną. Ponieważ konfiguracje akumulatorów mogą się znacznie różnić w zależności od linii montażowej, zdolność kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury w tysiącach różnych punktów pomaga zapewnić, że krytyczny punkt zapalny nie zostanie przeoczony.

Kamery FLIR serii A z zaawansowanym inteligentnym czujnikiem mogą być zainstalowane tak, aby monitorować każdy port wylotowy akumulatora. Za pomocą internetowego interfejsu sterowania kamerą można utworzyć wiele obszarów zainteresowania z maksymalnymi progami alarmowymi temperatury ustawionymi dla każdego ROI. Za pomocą sieci EtherNet/IP sygnały alarmowe mogą być wysyłane do przemysłowego sterownika PLC w celu rejestrowania danych i sterowania lampką alarmową w przypadku przekroczenia krytycznego progu temperatury. Taka konfiguracja zapewnia rejestrację historycznych danych dotyczących temperatury, wizualny wskaźnik dla pracowników w przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu przez człowieka w przypadku użycia ręcznego urządzenia do pomiaru temperatury.

Kamery FLIR serii A z zaawansowanym inteligentnym czujnikiem są łatwe w instalacji i sterowaniu poprzez interfejs online

Wyniki

Poprzez zwiększenie powtarzalności i wiarygodności pomiarów temperatury wykorzystywanych do wykrywania stanów ucieczki termicznej zastosowanie kamer serii A, takich jak A70, zapewnia znaczną poprawę badań w stosunku do indywidualnych operatorów korzystających z ręcznych pistoletów do pomiaru temperatury. Zautomatyzowane i ulepszone monitorowanie temperatury daje pewność, że wszelkie potencjalne zagrożenia zostaną szybko wykryte, co pomaga zmniejszyć ryzyko zarówno dla personelu zakładu, jak i dla obiektów.

Testy monitoringu kamery termowizyjnej FLIR A70 na akumulatorze.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz