Aktualności

Jak zakłady produkcyjne przyspieszają kontrolę dzięki obrazowaniu akustycznemu

SKRÓCENIE CZASU KONTROLI NAWET O 90%

W większości fabryk systemy sprężonego powietrza są jednym z największych składników kosztów energii elektrycznej. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie nieszczelności sprężonego powietrza i nieefektywności sprzętu – i natychmiastowe ich usunięcie. Jednak znalezienie nieszczelności przy użyciu tradycyjnych metod kontroli, takich jak test baniek mydlanych, nie jest łatwe  i zajmuje zdecydowanie za dużo czasu.

Większość wycieków powoduje turbulencje, które z kolei wytwarzają hałas ultradźwiękowy. Kamera do obrazowania akustycznego, taka jak FLIR Si124, lokalizuje źródło hałasu i nakłada ten „gorący punkt” na obraz z kamery w czasie rzeczywistym. Obrazując źródło hałasu, możemy skrócić czas kontroli ultradźwiękowej o około 90 procent. Inspektorzy, za pomocą kamery, mogą szybko skanować duże obszary z bezpiecznej odległości, bez dotykania maszyn lub wyłączania linii. FLIR Si124 przenika przez szumy tła powszechnie występujące w środowiskach przemysłowych, tworząc precyzyjne obrazy. Słuchając, rozpoznając i analizując ultradźwięki oraz rozumiejąc, co oznaczają poszczególne dźwięki, kamera akustyczna umożliwia operatorom natychmiastowe i dokładne zlokalizowanie źródła wycieku powietrza.

FLIR Si124 jest idealna do lokalizowania wycieków w skomplikowanych, trudno dostępnych miejscach.

Stosując obrazowanie akustyczne jako część rutyny konserwacji predykcyjnej, specjaliści mogą szybko identyfikować problemy, obniżać nadmierne koszty i utrzymywać ciągłość pracy linii produkcyjnych.

INTELIGENTNA KWANTYFIKACJA NIESZCZELNOŚCI I ANALIZA KOSZTÓW

Każdy typowy mikrofon ultradźwiękowy może zlokalizować nieszczelności powietrza, jeśli poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez niego jest wystarczająco silny. Jeśli jednak użytkownik nie jest przeszkolony w dziedzinie akustyki, korzystanie z tego rodzaju urządzeń bez możliwości analizy nie zapewni wyników potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących konserwacji. Historycznie rzecz biorąc, przekształcanie plików dźwiękowych z wyciekami w szacunki wielkości wycieków i kosztów wymaga użycia tabel lub skomplikowanych algorytmów. FLIR Si124 eliminuje ten problem, ułatwiając analizę przy minimalnym przeszkoleniu.

Usuwanie wycieków sprężonego powietrza wykrytych za pomocą FLIR Si124 może zaoszczędzić producentom dziesiątki tysięcy złotych na kosztach energii elektrycznej każdego roku.

Si124 jest inteligentnym narzędziem z wbudowaną analizą wielkości i kosztów nieszczelności. Ułatwia to zakładowi szybkie obliczenie szacunkowych rocznych kosztów energii spowodowanych wyciekami sprężonego powietrza lub próżni.

Po wykonaniu zdjęć za pomocą Si124 kamera automatycznie, przez sieć Wi-Fi, zapisuje je w usłudze chmurowej FLIR Acoustic Camera Viewer. Następnie użytkownicy mogą przeglądać zapisane obrazy w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy, generować raporty dla audytów wycieków powietrza lub skorzystać z oprogramowania FLIR Thermal Studio, aby tworzyć zaawansowane raporty lub połączyć obrazowanie termiczne i akustyczne w tym samym raporcie…

Kamera jest prosta w konfiguracji i może być podłączona bezpośrednio do fabrycznej sieci Wi-Fi.

FILTRUJE SZUMY TŁA

Znajdowanie optymalnej częstotliwości w hałaśliwym środowisku….

Wycieki powietrza pod ciśnieniem generują szerokopasmowy dźwięk, który rozciąga się od słyszalnych do ultradźwiękowych częstotliwości. W zakładach przemysłowych występują różne poziomy hałasu tła, co sprawia, że usłyszenie wycieku powietrza wyłącznie za pomocą ludzkich uszu jest praktycznie niemożliwe. Ogólnie rzecz biorąc, hałas tła zakłóca w mniejszym stopniu wysokie częstotliwości, a wycieki powietrza są najlepiej wykrywane z dużych odległości przy częstotliwościach od 20 do 30 kHz. Zakres częstotliwości FLIR Si124 od 2 do 31 kHz jest zoptymalizowany do wykrywania najmniejszych wycieków na największych odległościach lub do wykrywania jeszcze mniejszych wycieków na bliskich odległościach przy częstotliwościach do 65 kHz.

Porównując standardowe detektory ultradźwiękowe, można odnieść wrażenie, że nieszczelności powietrza emitują tylko dźwięk o określonej częstotliwości ultradźwiękowej i aby je wykryć, należy zastosować ten zakres częstotliwości. Nie jest to jednak prawda – w niektórych przypadkach może to być korzystne, ale w innych może zaszkodzić czułości detekcji. Najbardziej odpowiednia częstotliwość używana do wykrywania zależy od kilku różnych czynników. Niemniej jednak szumy tła mogą nadal przeszkadzać. W takich przypadkach urządzenie musi być w stanie odróżnić źródła dźwięku przypominające wyciek od innych zakłócających źródeł dźwięku. Większość kamer akustycznych dostępnych obecnie na rynku wymaga od użytkownika ręcznego odfiltrowania zakłócającego hałasu za pomocą suwaków do wyboru zakresu częstotliwości. Ta czasochłonna metoda prób i błędów znacznie zwiększa ryzyko, że wiele problemów pozostanie niewykrytych.

Przykład utraty zasięgu detekcji na różnych częstotliwościach.

W kamerze FLIR Si124 zastosowano inne podejście: automatycznie wykrywa ona wzorce dźwiękowe przypominające wycieki powietrza i usuwa zakłócające szumy zarówno w przypadku pojedynczych, jak i wielu źródeł dźwięku, korzystając z zaawansowanych filtrów sztucznej inteligencji w kamerze. Innymi słowy, kamera rozpoznaje, czy dźwięk przypomina wyciek powietrza czy szum tła – użytkownik nie musi tego robić.

FLIR Si124 może wykryć każdy wyciek gazu pod ciśnieniem, o ile istnieje wystarczająca różnica ciśnień.

Aby wykryć źródła dźwięku o bardzo wysokiej częstotliwości, kamera akustyczna musi posiadać wiele mikrofonów – najlepiej znajdujących się dość blisko siebie. W przeciwnym razie wystąpi problem zniekształcenia przestrzennego, co oznacza błędne wyniki i źródła dźwięku wyświetlane w niewłaściwych miejscach. Kuszące jest włączenie obsługi wyższych częstotliwości w kamerze akustycznej w celach marketingowych, ponieważ wyższe liczby często wyglądają lepiej. W rzeczywistości użycie zbyt wysokich częstotliwości nie zapewni żadnych korzyści, a zamiast tego pogorszy wydajność.

DOKŁADNOŚĆ PRZY MNIEJSZYM WYSIŁKU

Ta ilustracja pokazuje, jak liczba mikrofonów wpływa na możliwość „zobaczenia” problemów. Przy 124 mikrofonach aparat Si124 pozwala użytkownikowi z łatwością dostrzec dwa źródła hałasu generowane przez nieszczelność, w porównaniu z jednym w przypadku aparatu wyposażonego tylko w 32 mikrofony.

W obrazowaniu akustycznym krytyczną rolę odgrywa liczba mikrofonów, w które wyposażony jest aparat. Ogólnie rzecz biorąc, im większa liczba mikrofonów, tym lepsze parametry akustyczne. W kamerach akustycznych zazwyczaj stosuje się mikrofony typu MEMS (microelectro-mechanical systems (mikroukład elektromechaniczny)), ponieważ zapewniają one dużą wydajność, stabilność, niski pobór mocy i mają niewielkie rozmiary. Mikrofony MEMS mogą zazwyczaj odbierać głośne dźwięki (zwykle powyżej 120 dB(A)), ale mają również wysoki poziom szumu własnego, co oznacza, że pojedynczy mikrofon nie jest w stanie odebrać najcichszych dźwięków; ten szum własny można jednak wyeliminować, łącząc sygnał z wielu mikrofonów. Podwojenie liczby mikrofonów usuwa około 3 dB szumu. Dlatego czułość wykrywania cichych dźwięków można zwiększyć poprzez maksymalizację liczby mikrofonów.

Dzięki FLIR Si124 zakłady mogą skrócić czas kontroli szczelności sprężonego powietrza i podciśnienia nawet o 90 procent, bez konieczności przeprowadzania intensywnego szkolenia osób obsługujących kamerę.

 

FLIR Si124 posiada 124 mikrofony – dwa razy więcej niż konkurencyjne kamery akustyczne – co pozwala na wykrywanie wycieków powietrza o wielkości nawet 0,016 l/min w optymalnych warunkach. Taki poziom dokładności jest możliwy dzięki wiodącej w branży czułości wykrywania wad, zasięgowi i bezprecedensowej liczbie wbudowanych mikrofonów.

FLIR JEST ZAUFANYM DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ WSPOMAGAJĄCYCH PODEJMOWANIE DECYZJI

Profesjonaliści z branży produkcyjnej polegają na urządzeniach FLIR, oferującej niezawodne, wysokiej jakości rozwiązania, które ułatwiają im pracę, dzięki czemu mają więcej czasu, aby skupić się na innych priorytetach. FLIR dodał obrazowanie akustyczne do pakietu produktów termowizyjnych, aby umożliwić zakładom szybsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze wykonywanie pracy. Si124 posiada również proste, ale solidne narzędzie raportowania, które pomaga klientom identyfikować problemy i ustalać priorytety, które wymagają największej uwagi.

Na na monitorze kamery widać poziom hałasu (dB), wydatek (l/min) i ponoszone koszty (zł/rok)

Więcej informacji o kamerach termowizyjnych lub o tej aplikacji można znaleźć na stronie: www.kameryir.com.pl

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz