Aktualności

Co to jest tryb wysokiej czułości?

Kamery FLIR do optycznego obrazowania gazów (OGI) to wysoce wyspecjalizowane kamery termowizyjne, które są filtrowane spektralnie w celu wizualizacji określonych emisji gazów. Kamery FLIR OGI są niezwykle czułe i mogą wykrywać wycieki gazu nawet z odległości kilkuset metrów, ale czasami szczególnie mały lub odległy wyciek wymaga dodatkowej wizualizacji. Korzystając z funkcji zwanej trybem wysokiej czułości (HSM), operatorzy mogą dostrzec nawet najmniejsze uloty.

Usprawnienie wykrywania wycieków gazu

Tryb wysokiej czułości to opatentowana technika przetwarzania obrazu, która zwiększa czułość termiczną kamery, polegająca na odejmowaniu pikseli. Funkcja HSM odejmuje pewien procent sygnałów poszczególnych pikseli z klatek w strumieniu wideo od kolejnych klatek. Zwiększa to różnice między klatkami i sprawia, że nieszczelności są wyraźniej widoczne na obrazach wynikowych.

Zastosowanie HSM daje użytkownikowi kontrolę nad wielkością kompensacji zastosowanej do strumienia wideo, a tym samym nad stopniem wzrostu czułości termicznej. Na przykład, na poniższym filmie, opary emitowane przez środek do dezynfekcji rąk stają się znacznie bardziej widoczne, gdy kamera jest przełączona na HSM:

Środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol etylowy uwalnia niewidzialne opary, które można zwizualizować za pomocą kamery do wykrywania gazów FLIR GF320.

Oczywiście, zazwyczaj operatorzy kamer szukają wycieków gazu ze źródeł znacznie bardziej oddalonych niż pokazane w tym klipie, albo dlatego, że jest niepraktyczne, aby podejść bliżej, albo dlatego, że niebezpieczne warunki uniemożliwiają zbliżenie się do źródła wycieku. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi inspekcji, kamery OGI oferują możliwość wizualizacji niebezpiecznych warunków z bezpiecznej odległości. HSM pozwala użytkownikowi zobaczyć nawet mniejsze wycieki z większej odległości w porównaniu do „normalnego” trybu podczerwieni:

Urządzenie FLIR GF620 może wykrywać emisje metanu i innych lotnych związków organicznych (VOC) z bezpiecznej odległości.

Oszczędzanie czasu w terenie

Ustawienie odpowiedniej rozpiętości i poziomu temperatury (punktu środkowego) jest zwykle niezbędne do uzyskania wymaganych wyników optycznego obrazowania gazu. (Szeroka rozpiętość zapewni mniej szczegółów obrazu, podczas gdy wąska, bardziej precyzyjnie dostrojona rozpiętość zaoferuje więcej szczegółów). Tryb HSM jednakże umożliwia użytkownikom poszukiwanie gazu bez konieczności ustawiania poziomu obrazu przed zawężeniem zakresu.

Ponieważ ustawienie poziomu do temperatury tła jest skomplikowanym procesem i nie jest możliwe dla więcej niż jednego tła na raz, HSM pozwala inżynierom utrzymania ruchu lub operatorom zaoszczędzić mnóstwo czasu i znacznie ułatwia i przyspiesza wyszukiwanie małych nieszczelności. Odbywa się to w czasie rzeczywistym, co znacznie zwiększa stabilność i czułość kamer do wykrywania gazów.

Zwiększenie stabilności oznacza również, że w trybie HSM, kamera może być przenoszona podczas pracy, zamiast wymagać statywu do stabilizacji.

Dzięki trybowi wysokiej czułości, operatorzy mogą oszczędzać czas w terenie, kontrolować sprzęt z bezpiecznej odległości i wykrywać nawet najmniejsze wycieki gazu z dużej odległości. Dowiedz się więcej o kamerach FLIR OGI z funkcją HSM: www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz