Aktualności

Co to jest MSX®? (multispektrralne zobrazowanie)

FLIR MSX® (Multi-spektralne, dynamiczne zobrazowanie) dodaje szczegóły z pasma widzialnego do obrazów termicznych, w czasie rzeczywistym, celem poprawy jakości zobrazowania, osadzając   krawędzie i kontury widziane przez wbudowaną kamerę wideo na obrazie termowizyjnym. W przeciwieństwie do fuzji obrazów (łączenie światła widzialnego i obrazu termicznego), MSX nie rozmywa obrazu termicznego ani nie zmniejsza jego przejrzystości.

MSX dodaje szczegóły światła widzialnego do obrazów termicznych.

Kamery termowizyjne z funkcją MSX mają w rzeczywistości dwie kamery – kamerę termowizyjną i kamerę światła widzialnego (tj. typowy aparat cyfrowy). Przy każdym zdjęciu rejestrowany jest jednocześnie obraz termiczny i obraz widzialny. Wbudowane oprogramowanie wyodrębnia kluczowe elementy obrazu widzialnego – linie, słowa, liczby i inne szczegóły krawędzi o wysokim kontraście – i dodaje je do obrazu termicznego. Dzięki temu obraz nabiera wyrazistości i łatwiej jest stwierdzić, na co się patrzy.

MSX nie jest połączeniem obrazów termicznych i widzialnych – oprogramowanie zostało zaprojektowane wyłącznie do przechwytywania użytecznych szczegółów widzialnych, takich jak linie i krawędzie, które są następnie nakładane bezpośrednio na obraz termiczny. Dzięki temu obrazy zarejestrowane kamerami o niższej rozdzielczości mają bardziej zdefiniowane szczegóły.

Obraz termiczny i obraz z dodanym MSX.

Jest to szczególnie przydatne podczas późniejszego przeglądania zapisanych obrazów lub sporządzania raportu. Kiedy jesteś na miejscu zdarzenia, możesz prawdopodobnie powiedzieć, co to za obiekt, który aktualnie obserwujesz, ale obraz termiczny bez szczegółów odniesienia może okazać się zagadkowy później. MSX eliminuje potrzebę wykonywania dodatkowych obrazów referencyjnych w świetle widzialnym i może ułatwić zademonstrowanie klientom, co i gdzie jest problemem.

Drobne szczegóły, takie jak numery, stają się widoczne na skrzynce z wyłącznikami dzięki MSX.

MSX można włączyć lub wyłączyć podczas używania kamery termowizyjnej, a także dodać lub usunąć go później w programach do tworzenia raportów. Zapisywany jest zarówno obraz termiczny, jak i cyfrowy, więc wszystkie dane radiometryczne (pomiar temperatury) pozostają bez kompromisów. Sprawdź niektóre kamery FLIR wyposażone w technologię MSX®: seria Exx, seria Ex, seria Cx (C3-X, C5) i FLIR ONE®.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dowiedz się więcej o kamerach termowizyjnych. Napisz do nas.

Zostaw komentarz