Aktualności

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy przy użyciu technologii termowizyjnej jako kontroli wejścia.

Insight from the field (spojrzenie z terenu): zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy przy użyciu technologii termowizyjnej jako kontroli wejścia.

Seria Insights from the Field zawiera informacje od ekspertów FLIR, którzy każdego dnia zalecają, wdrażają i używają technologii termowizyjnej. Dołącz do nas, gdy omawiamy różnorodne zastosowania technologii termicznej w ochronie, bezpieczeństwie i zabezpieczeniu sprzętu infrastruktury krytycznej.

 

Epidemie i pandemie mogą narazić duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają i przyjmują tysiące ludzi, na powszechne infekcje i przerwy w działalności. Bez odpowiednich protokołów wejścia pracownik, który ma objawy choroby zakaźnej, takie jak gorączka, mógłby wejść do zakładu i narazić całą siłę roboczą na ryzyko.

Badanie przesiewowe podwyższonej temperatury skóry

Duże firmy zwiększają swoje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracowników, wdrażając kamery termowizyjne FLIR do pomiaru podwyższonej temperatury skóry. Zarejestrowane przez Amerykańską Agencję ds.Żywności i Leków (FDA), te bezkontaktowe kamery termowizyjne mierzą temperaturę powierzchni skóry w wewnętrznym kącie oka (lub kąciku oka). Kamery termowizyjne FLIR zaprojektowane do badania przesiewowego  podwyższonej temperatury skóry mogą osiągać dokładność ± 0,3 °C (0,5 °F) w zakresie pomiaru temperatury od 15 °C do 45 °C (59 °F do 113 °F). Jest to zgodne z wytycznymi US FDA dla pracowników przemysłu i administracji żywności i leków, a także ze specyfikacją ISO / TR 13154. FLIR oferuje szereg, różnie zaprojektowanych  kamer do detekcji podwyższonej temperatury skóry , w tym ręcznych, montowanych na statywie lub montowanych na stałe – zoptymalizowanych pod kątem różnych wymagań.

Termografia w podczerwieni może wykryć podwyższoną temperaturę skóry, co może wskazywać na gorączkę. Po przeprowadzeniu badania przesiewowego za pomocą urządzenia medycznego zaprojektowanego specjalnie do pomiaru temperatury ciała, takiego jak termometr, użycie kamery na podczerwień jako pomocniczego narzędzia diagnostycznego może pomóc powstrzymać lub ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób wirusowych, takich jak ptasia grypa, świńska grypa, lub COVID-19.

Przykładowo

W następstwie COVID-19 firmy na rynku infrastruktury krytycznej szybko wprowadziły kamery termowizyjne do kontroli podwyższonej temperatury skóry. W sektorze usług użyteczności publicznej Biuro Cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Energetycznego i Reagowania Kryzysowego odnotowuje, w jaki sposób zakłady energetyczne aktualizują swoje protokoły wejścia w odpowiedzi na COVID-19. Praktyki obejmują teraz kwestionariusze dotyczące samopoczucia, aby sprawdzić objawy, a także kontrole temperatury przeprowadzane za pomocą narzędzi, takich jak kamery termowizyjne.

General Motors (GM) jest jednym z największych na świecie producentów pojazdów silnikowych, zatrudnia w Stanach Zjednoczonych ponad 85 000 pracowników i posiada zakłady, które na jednej zmianie zatrudniają 1 000 osób. W maju 2020 r. GM wdrożył 377 kamer termowizyjnych FLIR w 72 lokalizacjach, aby pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Placówki opieki zdrowotnej również instalują rozwiązania FLIR; na przykład VA Medical Center w Manchesterze w New Hampshire umieściło kamery termowizyjne FLIR w celu zbadania wszystkich pacjentów i personelu pod kątem podwyższonej temperatury skóry przed wejściem ich do budynku.

W sektorze transportu linie lotnicze Emirates wprowadziły kamery termowizyjne FLIR przy bramkach odlotów dla wszystkich amerykańskich bramek od marca 2020 r. Goście podróżujący samolotami do USA z międzynarodowego lotniska w Dubaju są poddawani kontroli pod kątem podwyższonej temperatury skóry.

Adaptacja do rozwiązań bezpieczeństwa

Ponieważ coraz więcej organizacji zajmujących się infrastrukturą krytyczną wdraża kamery termowizyjne do kontroli podwyższonej temperatury skóry, prawdopodobnie skłonią one do szerszego długoterminowego przyjęcia i integracji pomiarowych kamer termowizyjnych z ogólnym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Wyjaśnienie poniżej.

Podczas gdy kontrole temperatury pracowników i gości często wchodzą w zakres kompetencji zespołów BHP, nie każda firma ma dedykowany do tego personel . W rezultacie wiele organizacji zleca swoim zespołom ds. ochrony weryfikację i wdrażanie rozwiązań kontrolnych.

Funkcjonariusze ochrony, a także sprzęt ochrony, taki jak kamery monitorujące i wykrywacze metali, są już na miejscu w kluczowych punktach wejścia do obiektu. W rezultacie wielu funkcjonariuszy ochrony musi odgrywać podwójną rolę, jako personel pierwszej linii, który musi używać ręcznych lub zamontowanych na statywie kamer termowizyjnych do przeprowadzania badań przesiewowych w podwyższonej temperaturze skóry. Dodanie tych kamer termowizyjnych do kontroli podwyższonej temperatury skóry jest logicznym uzupełnieniem istniejących rozwiązań nadzoru wideo.

Zalecenia dotyczące wdrażania

Ponieważ firmy zajmujące się infrastrukturą krytyczną zwracają uwagę na długoterminowe wdrażanie kamer termowizyjnych do monitorowania podwyższonej temperatury skóry, należy rozważyć wiele praktyk wdrożeniowych. Oto kilka zaleceń naszego zespołu ekspertów.

  1. Wybierz certyfikowaną kamerę – aby zapewnić optymalną niezawodność i powodzenie wdrożenia, wybierz kamerę termowizyjną zaprojektowaną specjalnie do badań przesiewowych podwyższonej temperatury skóry, zgodną ze zgłoszeniem 510 (k) (K033967) w amerykańskiej agencji ds. leków i żywności (FDA). Chcąc zintegrować tę kamerę termowizyjną z istniejącym systemem zarządzania wideo, upewnij się, że jest ona zgodna z ONVIF. Należy wziąć pod uwagę inne normy przesiewowe, w tym ISO / TR 13154: 2017 i IEC 80601-2-59: 2017.
  2. Wybierz kamerę o wysokiej rozdzielczości – ważne jest, aby do kontroli podwyższonej temperatury skóry używać kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości, aby można było zmierzyć odpowiednio niewielkie obszary i uzyskać dokładne odczyty.
  3. Zapewnij odpowiednią odległość do kontroli – odległość ma znaczenie. Upewnij się, że aparat jest umieszczony w zalecanej przez producenta odległości od osoby, aby można było ustawić ostrość. Upewnij się, że kamera jest ustabilizowana, aby zapewniać spójne pomiary. Umieść neutralne tło kilka metrów za miejscem, w którym dana osoba będzie monitorowana, i, aby zidentyfikować anomalie temperatury, monitoruj tylko jedną osobę naraz.
  4. Zmierz właściwy punkt – chociaż czoło jest łatwiejsze do szybkiego badania przesiewowego, jest ono bardziej podatne na zakłócenia środowiskowe i bardziej prawdopodobne jest generowanie błędów pomiaru. Badania wykazały, że kącik oka – obszar przyśrodkowo przylegający do wewnętrznego kącika oka – zapewnia dokładniejsze oszacowanie temperatury wewnętrzego ciała niż inne obszary skóry. Dzieje się tak, ponieważ skóra w kanciku oka jest cienka (zmniejsza działanie izolacyjne), jest mniej narażona na czynniki środowiskowe i znajduje się bezpośrednio nad głównymi tętnicami, co zwiększa przepływ krwi i przenoszenie ciepła.
  5. Ustaw próg alarmu – W przypadku kamer FLIR z trybem Screen-EST ™ należy ustawić alarm po wykryciu określonej temperatury skóry w porównaniu ze średnią wartości temperatury z próbki. Ponieważ temperatura skóry może zmieniać się o wiele stopni w ciągu dnia w zależności od środowiska i innych czynników, tryb FLIR Screen-EST gromadzi temperatury od kilku osób w celu określenia średniej, która może być aktualizowana w trakcie operacji przesiewowej. Jest to cecha definiująca zdolność kamer FLIR i gwarantująca jakość sprzętu do kontroli podwyższonej temperatury skóry.

Artykuł pochodzi z: https://www.flir.com/discover/security/thermal/insights-from-the-field-ensuring-workplace-safety-using-thermal-camera-screening-for-entry-control

Kamery termowizyjne do badań przesiewowych

FLIR E54-EST

FLIR T540-EST

FLIR A700-EST

FLIR A500-EST

Kamera termowizyjna FLIR A500-EST

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeżeli interesuje Cię temat optymalnego pomiaru człowieka kamerą termowizyjną napisz do nas.

Zostaw komentarz