Aktualności

NUC kamera termowizyjna A65

Jak ręcznie kontrolować NUC (autokalibrację) w kamerach FLIR A35 i A65?

Przy ręcznym sterowaniu korekcją nierównomierności (NUC) we FLIR A35 i A65 należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy.

1. Wszystkie polecenia inne niż NUC powinny być blokowane, gdy kamera termowizyjna wykonuje NUC.

Powodem tego jest to, że NUC wymaga użycia surowego sygnału wideo z czujnika do obliczenia korekcji (offset) przesunięcia dla każdego piksela. Wszystkie polecenia muszą być zablokowane podczas tego działania, aby obliczenia przesunięcia były poprawnie wyznaczone a tabela przeglądowa NUC może zostać poprawnie załadowana, w przeciwnym razie obliczenia mogą zostać naruszone.

2. Jak powinienem używać długiego lub krótkiego NUC?

Podczas pracy w trybie dużego wzmocnienia (high-gain) detektor kamery wymaga wykonania „długiego NUC”, ilekroć nagrzewa się lub chłodzi w temperaturze około 0, 40 lub 65 ° C. Na przykład długi NUC jest wymagany, jeśli urządzenie jest włączone w temperaturze –10 ° C, a następnie ogrzane do + 10 ° C. Długa operacja NUC trwa około 0,1 s dłużej (~ 0,5 s) niż normalna operacja „krótki NUC” (~ 0,4 s) i pozwala na automatyczne ładowanie   kalibracji odpowiednej dla bieżącego zakresu temperatur roboczych. Ponadto podczas przełączania między trybem wysokiego i niskiego wzmocnienia (hihg-gain i low-gain) należy przeprowadzić długi NUC, aby załadować nowe parametry kalibracji wymagane do zakończenia przełączania wzmocnienia.

System hosta nie musi monitorować powyższych warunków, ponieważ rdzeń ma zestaw flag NUC, które określą, kiedy potrzebny jest długi lub krótki NUC, chyba że kamera jest w ręcznym trybie NUC. W tym drugim przypadku wykonaj długi NUC zgodnie z powyższym opisem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeżeli interesuje Cię temat optymalnego pomiaru człowieka kamerą termowizyjną napisz do nas.

Zostaw komentarz