Porównanie kamer termowizyjnych FLIR do zastosowań naukowych - kamery termowizyjne z detektorem chłodzonym - seria SC 7000 - 640x512 pikseli

 

       
Model kamery termowizyjnej
FLIR SC7600-7650 / SC7700

FLIR SC7500L

ORION 7600
Typ kamery chłodzona chłodzona chłodzona

Parametry zobrazowania

Typ detektora InSb / MCT MCT InSb

Rozdzielczość w podczerwieni

640 x 512 pikseli 640 x 512 pikseli 640 x 512 pikseli
Długość fali 1,5 - 5,1 µm dla InSb
3,7 - 4,8 µm dla MCT
8,4 do 9,4 µm 1,5 do 5,1 µm

Ilość pikseli

327 680 327 680 327 680
Wielkość piksela 15 µm 16 µm 15 µm
Czułość termiczna (NETD) < 0.02°C dla InSb
< 0.025°C dla MCT
< 0.03°C < 0.02°C
Dynamika sygnału 16 bitów 16 bitów 16 bitów
Ostrość ręczna / automatyczna(opcjonalnie)
Pomiar
Kamera pomiarowa x x x
Zakres temperatur (podstawowy) +5°C do +300°C dla InSb
+5°C do +150°C dla MCT
+5°C do +150°C +5°C do +300°C

Zakresy temperatur (opcjonalne)

-20°C do +300°C
-20°C do +150°C
5°C do +500°C
5°C do +1500°C
do +2500°C
do +1500°C
do +3000°C (tylko InSb)
-20°C do +150°C
5°C do +150°C
do +1500°C
-20°C do +300°C
5°C do +1500°C
do +2500°C
do +3000°C

Analiza pomiaru

Funkcje HyperCalc / CNUC x x x
Kompensacja wpływu otoczenia x x x
Ustawienia
Okienkowanie obrazu x x x
Opcja triggera x x x

Zapis obrazu

Częstotliwość sygnału
cyfrowego (pełne okno)
InSb: 100Hz
MCT: 120Hz
115Hz 100Hz
Częstotliwość sygnału
cyfrowego (okienkowanie)
InSb: 3,425 kHz
MCT: 3,0 kHz
do 62 kHz do 3,425 kHz
przy okienkowaniu ograniczone do 400 Hz dla opcji ORION
Interfejsy
GigE x (oprócz 7650E) x x
Wyjście analogowe Kompozyt lub S-Video Kompozyt lub S-Video Kompozyt lub S-Video
Camera Link x (oprócz 7650E) x x
Wejście analogowe x x x
Optyka
Jasność f/3,0 dla SC7600
f/2,5 dla SC7650
f/2,0 dla SC7700
f/2,0 f/3,0

Opcje filtrowania

stałe koło z 4 wymiennymi filtrami szybkoobrotowe koło z 8 filtrami, obracane synchronicznie z prędkością 400Hz
Dostępne obiektywy 12mm x 44° x 36°
25mm x 22° x 17°
50mm x 11° x 8,8°
100mm x 5,5° x 4,4°
200mm x 2,75° x 2,2°
close-up x1 - 9,6 x 7,7 mm
close-up x3 - 3,2 x 2,6 mm
12mm x 44° x 36°
25mm x 22° x 17°
50mm x 11° x 8,8°
100mm x 5,5° x 4,4°
200mm x 2,75° x 2,2°
close-up x1 - 9,6 x 7,7 mm
close-up x3 - 3,2 x 2,6 mm
Dla SWB:
12mm x 44° x 36°
25mm x 22° x 17°
50mm x 11° x 8,8°
100mm x 5,5° x 4,4°
200mm x 2,75° x 2,2°
close-up x1 - 9,6 x 7,7 mm
close-up x3 - 3,2 x 2,6 mm
Inne
Pakiet SDK dla integratorów x x x
Komaptybilność z LabView x x x
Komaptybilność z Matlab x x x
 

 

Porównania

Kamery termowizyjne serii Ex
- przemysł, elektryka, energetyka, budownictwo
Kamery termowizyjne serii Exx
- nowa seria Exx
Kamery termowizyjne serii T
- przemysł, elektryka, energetyka, budownictwo
Kamery termowizyjne serii A
- automatyka i bezpieczeństwo
Kamery termowizyjne naukowe
- stacjonarne z detektorem
niechłodzonym

- chłodzone seria SC7000
- 320x256px
- 640x512px
Kamery termowizyjne serii GF
- detekcja gazów
----------------------------------------------------------

Kamery termowizyjne - serie

-- FLIR seria Exx -- FLIR seria T (MSX)
-- FLIR seria A
-- FLIR kamery naukowe
-- FLIR seria GF
----------------------------------------------------------

Małe kamery termowizyjne

-- FLIR C2
-- FLIR C3
-- FLIR TG130
-- FLIR TG165
-- FLIR TG167
----------------------------------------------------------

Kamery profesjonalne

-- FLIR seria T500 -- FLIR AX8
-- FLIR T1K
----------------------------------------------------------

Urządzenia pomiarowe

-- Miernik cęgowy CM 275
-- Miernik uniwersalny DM 166
-- Miernik uniwersalny DM 285
-- Multimetr DM 91

Kamery termowizyjne do zastosowań naukowych - katalog produktów 2011

Kamery termowizyjne
do zastosowań
naukowych
- pobierz tutaj
[pdf - 0,7MB]


Kamery termowizyjne R&D - katalog produktów 20111

Kamery termowizyjne
R&D
- pobierz tutaj
[pdf - 2,53MB]Chłodzone kamery termowizyjne - katalog produktów 20111

Chłodzone kamery
termowizyjne
- pobierz tutaj
[pdf - 6,88MB]


Certyfikat rzetelna Firma